Изберете език:   Bulgarian  English  Spanish
СФЕРИ НА
ДЕЙНОСТ
ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТИЦИОННИ
ПРОЕКТИ
ПРЕВОДИ КОНТАКТИ
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
ТЕРИТОРИЯ
Административно деление
ИСТОРИЯ
УПРАВЛЕНИЕ
ГРАНИЧЕН И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
КЛИМАТ
ВАЛУТА
ВОДИ
РЕЛЕФ

Защо България

Високо квалифицирана работна ръка, с познания по чужди езици работещи на най-конкурентно възнаграждение в Европа.

  • Стабилна и предвидима икономическа и политическа обстановка;
  • Член на Европейския съюз;
  • Свободна търговия при превилигрован режим със страните членки на Европейския съюз, включително ЕФТА, Турция, Средиземноморските държави, държавите разположени на Западните Балкани, Южна Африка, Мексико, Чили и др.;
  • 10% корпоративен данък;
  • 10% данък върху доходите на физическите лица;
  • Годишна амортизация от 30% за машини и оборудване, 50% при закупуване на ново оборудване под формаа на нови инвестиции и 50% за софтуер и хардуерe;
  • Спогодби за избягване на двойно данъчно облагане с 61 държави;
  • Споразумения за взаимна закрила и насърчаване на чуждестранните инвестиции с 60 държави;
  • Възможност за придобиване на собственост на недвижими имоти чрез регистрирано в България дружество с до 100% чуждестранен капитал.
  • Природни и културни забележителности, вкусна храна и гостоприемство.