Изберете език:   Bulgarian  English  Spanish
СФЕРИ НА
ДЕЙНОСТ
ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТИЦИОННИ
ПРОЕКТИ
ПРЕВОДИ КОНТАКТИ
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ТЪРГОВСКО
ПРАВО
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
СЪДЕБНИ ДЕЛА
ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ
НА АКТИВИ
ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
 
СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ
 
ДАНЪЧНО ПЛАНИРАНЕ


ТЪРГОВСКО ПРАВО
Една от сферите, където Консулторес ООД е концентрирало своята дейност е  Дружественото право и търговските договори. Притежаваме знанието и опита да постигнем най-добрите резултати при намирането на подходящата правна форма и структура за стопанските нуждите на нашите клиенти. Също така притежаваме правната компетентност да консултираме нашите клиенти по всички видове търговски договори и да намерим най-правилното решение за тях.

Нашият значителен опит в областта на търговското право ни позволява да предоставим правни услуги от най-високо качество на нашите български и чуждестранни клиенти.
Ние съзнаваме колко e важно за нашите чуждестранни клиенти първоначалното учредяване на местните им структури . Разполагаме с правната и езикова квалификация  да осигурим успешното протичане на този процес.

Presentation download

За нуждите на своите клиенти, Консулторес ООД осъществява по-конкретно следните правни услуги от областта на Дружественото право и търговските договори: (виж още)