Изберете език:   Bulgarian  English  Spanish
СФЕРИ НА
ДЕЙНОСТ
ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТИЦИОННИ
ПРОЕКТИ
ПРЕВОДИ КОНТАКТИ
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ТЪРГОВСКО
ПРАВО
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
СЪДЕБНИ ДЕЛА
ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ
НА АКТИВИ
ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
 
СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ
 
ДАНЪЧНО ПЛАНИРАНЕ


ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

Като отчита изключителната важност на финансирането от европейски фондове – важен фактор за икономическия растеж и основен стимул за развитието на българската икономика прз последните години, Консулторес ООД предлага професионални консултантски услуги по инвестиционни проекти на свои клиенти. По-конкретно консултантските услуги в сферата на европейското финансиране включва: идентифициране на най-подходящия източник на целеви средства, структуриране на проекта, подготовка на необходимите документи за кандидатстване, представяне и защита на предложения проект – при необходимост, представителство пред компетентните органи, последващ мониторинг и оценка в хода на реализация на инвестиционния проект.

Presentation download

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Консулторес ООД подпомага участието на български и чуждестранни дружества в процедури по възлагане на обществени поръчки.
Във връзка с кандидатстването и последващото изпълнение на обществена поръчка, Консулторес ООД предоставя следните правни услуги: (виж още)