Изберете език:   Bulgarian  English  Spanish
СФЕРИ НА
ДЕЙНОСТ
ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТИЦИОННИ
ПРОЕКТИ
ПРЕВОДИ КОНТАКТИ
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ТЪРГОВСКО
ПРАВО
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
СЪДЕБНИ ДЕЛА
ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ
НА АКТИВИ
ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
 
СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ
 
ДАНЪЧНО ПЛАНИРАНЕ

  Екипът на „Консулторес” ООД предоставя услуги, които не се ограничават само до правни и финансови консултации, но и до цялостно обслужване на бизнеса на клиента. Въз основа на натрупания опит и придобити умения на нашия екип, съставен от местни и чуждестранни специалисти в различни области, дружеството предоставя на своите клиенти висококачествени услуги в следните сфери: