Изберете език:   Bulgarian  English  Spanish
СФЕРИ НА
ДЕЙНОСТ
ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТИЦИОННИ
ПРОЕКТИ
ПРЕВОДИ КОНТАКТИ
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ТЪРГОВСКО
ПРАВО
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
СЪДЕБНИ ДЕЛА
ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ
УПРАВЛЕНИЕ
НА АКТИВИ
ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ
 
СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ
 
ДАНЪЧНО ПЛАНИРАНЕ


НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И СТРОИТЕЛСТВО

Дейността на фирмата в тази област е неразделна част от оживената инвестиционна дейност в Източна Европа, в частност България, предоставяйки правно-консултантски услуги на множество местни и чуждестранни инвеститори при закупуване на недвижими имоти и изграждане на икономически, жилищни и индустриални комплекси.

Адвокатите на фирмата в областта на Недвижимите имоти и строителството разполагат с необходимия опит и задълбочени познания, за да консултират клиентите ни относно всички правни аспекти на сделките с недвижими имоти и разработването и реализирането на проекти за строителство.

Консулторес ООД предоставя следните правни услуги на клиентите си в областта на недвижимите имоти и строителството: (виж още)

Presentation download

Factsheet:

Real Estate Factsheet - March 2009